Орхуська конвенція

20 червня 2012 року Ірландія ратифікувала Конвенцію ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань навколишнього середовища, яку зазвичай називають Орхуською конвенцією. Вона встановлює набір основних правил для сприяння залученню громадян у екологічних питаннях та покращити дотримання екологічного законодавства.

Доступ до інформації про навколишнє середовище (AIE)

Ви маєте право вимагати доступу до інформації про навколишнє середовище, яка зберігається в Раді округу Кілкенні. Це право випливає з Директиви 2003/4/EC Європейського Парламенту, Регламенту Європейських Співтовариств (Доступ до інформації про навколишнє середовище) 2007–2014 (далі – Регламент AIE). Згідно з цими правилами, інформація про навколишнє середовище, що знаходиться у державного органу або для нього, має бути доступною на запит, за певними винятками. Положення АНО також зобов’язують державні органи бути активними у поширенні екологічної інформації серед громадськості.
Регламент АНО дає визначення екологічної інформації; окреслити спосіб, у який запити на інформацію можуть подаватися до органів державної влади та спосіб, яким державні органи зобов'язані розглядати запити, наприклад, терміни для відповіді. Положення також передбачають офіційну процедуру оскарження у випадку, якщо особа не задоволена рішенням за її запитом.

Що таке екологічна інформація?


Регламент АНО визначає екологічну інформацію як будь-яку інформацію в письмовій, візуальній, звуковій, електронній або будь-якій іншій матеріальній формі
  1. стан елементів навколишнього середовища, таких як повітря та атмосфера, вода, ґрунт, земля, ландшафт та природні об'єкти, включаючи водно-болотні угіддя, прибережні та морські території, біологічне різноманіття та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми та взаємодію між цими елементами,
  2. фактори, такі як речовини, енергія, шум, радіація або відходи, включаючи радіоактивні відходи, викиди, скиди та інші викиди в навколишнє середовище, які впливають або можуть вплинути на елементи навколишнього середовища,
  3. заходи (включаючи адміністративні заходи), такі як політика, законодавство, плани, програми, екологічні угоди та заходи, що впливають або можуть вплинути на елементи та фактори, зазначені в параграфах (1) і (2), а також заходи чи заходи, спрямовані на захистити ці елементи,
  4. звіти про виконання екологічного законодавства,
  5. витрати та вигоди та інші економічні аналізи та припущення, що використовуються в рамках заходів та заходів, зазначених у параграфі (3), і
  6. стан здоров’я та безпеки людей, включаючи забруднення харчового ланцюга, якщо це необхідно, умови життя людей, культурні об’єкти та споруджені споруди в тій мірі, наскільки на них впливає або може впливати стан елементів навколишнього середовища згаданих у параграфі (1) або, через ці елементи, будь-яким із питань, зазначених у параграфах (2) та (3);»

Положення про АНО передбачають доступ як до екологічної інформації, яка є у державних органів, так і для них.

Рекламний логотип Кілкенні
Гасло Кілкенні: Come See Come Do