Управління

Заходи для забезпечення підзвітності, прозорості, чуйності, доступності, рівності, участі, покращення послуг та вимірювання вбудовані в організацію

Управління

Рада віддана своїм основним цінностям підзвітності, прозорості, чуйності, доступності, рівності, участі, покращення та оцінки послуг, підтримки розширеного місцевого демократичного процесу та управління, лідерства громади та участі громадян, доступності, прозорості, відкритості, участі та рівності , чуйність та ефективність, довіра та чесність, підзвітність та бюджетний контроль та максимально використання обмежених ресурсів. Рада гарантує, що ці цінності впроваджені в діяльність Організації та забезпечені за допомогою таких заходів управління:

(Див. окремі посилання зліва)

Рекламний логотип Кілкенні
Гасло Кілкенні: Come See Come Do