Скарги на обраних членів

Було узгоджено національний протокол щодо розгляду скарг на обраних членів.  

Foirm Phrótacail & Ghearáin

Prótacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhailtaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Форма протоколу та скарги

Протокол розгляду скарг на обраних членів ради округу Кілкенні

Кодекс поведінки для радників - Форма скарги

Рекламний логотип Кілкенні
Гасло Кілкенні: Come See Come Do