Річний звіт 2020

Click on the following link to view Kilkenny County Council's Annual Report for the year 2020:

Річний звіт 2020

Tuarascáil Bhliantúil 2020  
(Rinneadh gach iarracht an doiciméad iomlán a sholáthar as Gaeilge. Mar sin féin, níorbh fhéidir roinnt grafaicí a sholáthar as Gaeilge
Every effort has been made to provide the complete document as Gaeilge.  However, it has not been possible to supply some graphics as Gaeilge)

Рекламний логотип Кілкенні
Гасло Кілкенні: Come See Come Do