Розпорядження про управління відходами округу Кілкенні 2018 року

Comhairle Chontae Chill Chainnigh Рада округу Кілкенні
Розпорядження про управління відходами округу Кілкенні, 2018

Розпорядження про управління відходами округу Кілкенні, 2018


Статутні основи підзаконного акту

Рада округу Кілкенні, відповідно до розділу 35(1) Закону про управління відходами 1996 року та розділу 199(1) Закону про місцеве самоврядування 2001 року та відповідно до частини 19 Закону про місцеве самоврядування 2001 року, цим приймає такі підзаконні акти:

Цитата

Ці підзаконні акти можна цитувати як Розпорядження про управління відходами округу Кілкенні від 2018 року.

Дата початку

Ці Положення набирають чинності з 15 січня 2019 року.

Географічна область застосування

Ці підзаконні акти застосовуються до функціональної сфери ради округу Кілкенні.

Відкликання

Ці підзаконні акти скасовують розпорядження ради округу Кілкенні про збір, зберігання та презентацію побутових відходів, затверджене 22 березня 2004 року.

Сфера дії цих підзаконних актів: види відходів та контрольована діяльність

Якщо наступні підзаконні акти не вказують на протилежне, ці підзаконні акти застосовуються як до побутових, так і до комерційних відходів.

1. Тлумачення та визначення

У цих підзаконних актах ці слова та фрази мають такі значення:
«відповідний контейнер для відходів» означає контейнер для відходів, придатний для збору відходів на узбіччі та який є контейнером, який відповідає стандартам для мобільних контейнерів для відходів (колісок), які зазначені в стандарті CEN під назвою IS EN 840 (частини 1-6 );
«уповноважена особа» означає особу, уповноважену радою округу Кілкенні відповідно до розділу 204 Закону про місцеве самоврядування 2001 року, або член An Garda Síochána;
«уповноважений збирач відходів» означає особу, уповноважену відповідно до розділу 34 Закону про управління відходами, включаючи будь-які нормативно-правові акти, ухвалені відповідно до нього, на збір відходів того типу, що збираються;
«санкціонований об’єкт для утилізації відходів» означає установку для утилізації або видалення відходів:
(a) який уповноважений відповідно до Закону про управління відходами, відповідно до Закону про Агентство з охорони навколишнього середовища, згідно з будь-якими нормативними актами, що випливають із цих законів, або згідно з положеннями, прийнятими відповідно до Закону про Європейські Співтовариства 1972 року, що стосуються контролю діяльності з поводження з відходами; і
(b) якщо дозвіл цього об'єкта дозволяє приймати відходи, про які йдеться в конкретній частині цих підзаконних актів;
"об'єкт для привезення" означає дозволену установку для утилізації відходів, що містить одну або кілька спеціально побудованих ємностей, в які громадськість може зберігати розділені побутові відходи, що підлягають вторинній переробці, для цілей утилізації цих відходів;

«комерційні відходи на узбіччі» означають комерційні відходи, які є відходами прикордонних будинків.
«комерційні відходи» означають відходи з приміщень, які повністю або переважно використовуються для торгівлі чи бізнесу або для спорту, відпочинку, освіти чи розваг, але не включають побутові, сільськогосподарські або промислові відходи;
«призначений день збору відходів» означає день, визначений уповноваженим збирачем відходів для збору відходів узбіччя, причому для комерційного сміття та побутового сміття можуть бути визначені різні дні;
«призначена зона збору мішків» — це територія, визначена Радою округу Кілкенні відповідно до статті 20 Положення про управління відходами (дозвол на збір) 2007 року, де відходи можна збирати в мішки або мішки;
«сповіщення про фіксований платіж» означає повідомлення, передбачене цими підзаконними актами та розділом 206 Закону про місцеве самоврядування 2001 року, яке видається особі у зв’язку з порушенням цих підзаконних актів і яке, як альтернатива судовому переслідуванню, вимагає від цієї особи сплатити визначений фіксований платіж до визначеного часу;
«харчові відходи» означає харчові відходи, які є побутовими або, залежно від випадку, комерційними відходами, і мають те саме значення, що й те, що застосовується до Правила 7 Правил управління відходами (харчові відходи) 2009 року (SI 508 від 2009 року) або, залежно від випадку, до Правил 6 Регламенту Європейського Союзу (побутові харчові відходи та біовідходи) 2015 року (SI 430 від 2015 року);
Положення про харчові відходи: див. «національне законодавство про харчові відходи»;
«утримувач» означає виробника відходів або особу, яка володіє відходами, а «утримувач комерційних відходів» і «утримувач побутових відходів» слід тлумачити відповідно;
«побутове сміття з бордюру» означає побутове сміття, що є відходом узбіччя;
«побутові відходи» означають відходи, що утворюються в межах будівлі або автономної частини будівлі, що використовується для житлових приміщень;
«Підходні відходи» означає частину комерційних або побутових відходів, представлених для збору з приміщень і які збираються уповноваженим збирачем відходів, за винятком стічних вод, відходів будівництва та знесення та великогабаритних відходів, більш придатних для збору в скипі або іншу ємність (включаючи важкі відходи, такі як відходи меблів, килими та щебінь), а також небезпечні відходи та інші потоки побутових або комерційних відходів, які необхідно збирати іншим відповідним способом, наприклад, відходи електричного та електронного обладнання та відпрацьовані батарейки;
«національне законодавство про харчові відходи» означає Положення про управління відходами (харчові відходи) 2009 року (SI 508 від 2009 року) та Регламенти Європейського Союзу (побутові харчові відходи та біовідходи) 2015 року (SI 430 від 2015 року);
"окупант" включає, стосовно будь-якого приміщення, власника, орендаря, будь-яку особу, яка має право займати приміщення, та будь-яку іншу особу, яка на даний момент контролює приміщення;
«особа» для цілей цих підзаконних актів включатиме фізичну особу, компанію (незалежно від того, чи вона обмежена, зареєстрована чи ні), товариство, кооператив або інший подібний орган у значенні визначення, що міститься в Законі про тлумачення 2005 року;
«перероблені побутові відходи біля бордюрів» означає частину побутових відходів, що підлягають вторинній переробці, і яка включає матеріали, зазначені в Додатку 11;
«залишкові побутові відходи» означає частину побутових відходів, що залишилися після відділення цих відходів, від фракцій:
(a) побутові відходи, що підлягають вторинній переробці,

 

1 В кінці цього додатка

(b) харчові відходи, якщо харчові відходи повинні бути розділені згідно з національним законодавством про харчові відходи або цими підзаконними актами, і
(c) біологічно розкладні садові відходи, якщо вони підлягають роздільному збиранню уповноваженим збирачем відходів.

Якщо не зазначено протилежне, щоб уникнути сумнівів і відповідно до розділу 19 Закону про тлумачення 2005 року, визначення в Законі про управління відходами 1996 року застосовуються до цих підзаконних актів, включаючи такі терміни:
«об’єкт», «утилізація», «небезпечні відходи», «приміщення», «відновлення», «переробка», «роздільне збирання», «відходи», «виробник відходів».

Якщо це необхідно, для тлумачення будь-якого положення цих підзаконних актів застосовується Закон про тлумачення 2005 року.

2. Зобов'язання брати участь у службі збору відходів
"(a) Відповідно до пункту (b), побутові та комерційні відходи, які утворюються в приміщеннях, де виробляються такі відходи, не можуть бути представлені нікому, крім уповноваженого збирача відходів.
(b) Параграф (a) не застосовується, якщо такі відходи:
(i) зберігається у відповідний контейнер для відходів, наданий за контрактом уповноваженим збирачем відходів іншій особі для поводження з цими відходами, і якщо ця інша особа дала згоду на отримання цих відходів, або
(ii) доставляється безпосередньо власником до уповноваженого об'єкта для утилізації відходів.
(c) Документальні докази, такі як квитанції, виписки або інші докази платежу, що підтверджують дотримання цього підзаконного акту, повинні бути представлені уповноваженій особі протягом строку, зазначеного в письмовому запиті від цієї особи або від іншої уповноваженої особи, яка працює в Рада округу Кілкенні.

3. Технічне обслуговування та управління контейнерами для відходів

Контейнери, які використовуються для представлення відходів на узбіччі, повинні підтримуватися в такому стані та ремонтному стані, щоб розміщені в них відходи не створювали неприємностей або сміття. Відходи не можна здавати в контейнери, де:
(a) колеса або кришка були зняті або пошкоджені до такої міри, що вони не можуть утримувати відходи без розливання, не придатні для цілей, для яких вони були розроблені, або не можуть бути зручними для спорожнення.

4. Місце для зберігання тари

Крім напередодні та встановленого дня збору відходів, контейнери, що використовуються для представлення прикордонних відходів, повинні знаходитися в межах приміщення, де виробляються відходи. Їх не можна зберігати на проїжджій частині, пішохідній доріжці або в будь-якому іншому громадському місці, якщо це місце не було письмово дозволено уповноваженою особою.

5. Використання сміттєвих контейнерів у день збору

(a) Відповідно до параграфа (b), побутові та комерційні відходи на узбіччі повинні бути представлені для збору лише у відповідний контейнер для відходів. Контейнер не повинен бути

перевантажений, а кришка має бути надійно закрита. Жодні відходи не повинні бути розміщені на верхній частині кришки або поруч із контейнером для відходів.
(b) Параграф (a) не застосовується, якщо відходи збираються в мішки або мішки, які мають передоплату та авторизовані для збирача відходів, у зоні, визначеній Радою округу Кілкенні як місце для збору мішків.

6. Час збору та вивезення контейнера

Відходи на узбіччі, представлені для збору, не можуть бути представлені для збору раніше 08.00 дня, що безпосередньо передує визначеному дню збору відходів.

Усі контейнери, що використовуються для представлення відходів узбіччя, та будь-які незібрані відходи повинні бути вилучені з будь-якої проїжджої частини, пішохідної доріжки, пішохідної доріжки чи будь-якого іншого громадського місця не пізніше 09:00 наступного дня після визначеного дня збору відходів, якщо не було передбачено альтернативної домовленості. затверджено згідно з положенням 6.

7. Заборонені види відходів

Побутові та комерційні відходи, які включають небезпечні відходи або відходи електричного та електронного обладнання, не можна розміщувати у відповідний контейнер для відходів для збору на узбіччі.

8(a). Розділення побутових (і комерційних) відходів та запобігання забрудненню

(a) Побутові (і комерційні) відходи з бордюрів повинні бути розділені на залишкові побутові та комерційні відходи, що підлягають переробці, та побутові та комерційні відходи, що підлягають переробці, при цьому ці фракції зберігаються окремо.

Будь-які такі відокремлені відходи, що підлягають вторинній переробці, не можна здавати в контейнер, призначений для залишкових побутових та комерційних відходів на узбіччі, і такі залишки відходів не можна здавати в контейнер, призначений для вторинної переробки побутових та комерційних відходів біля бордюрів.

(b) Ні побутові або комерційні відходи, що підлягають вторинній переробці, ні побутові відходи, ні харчові відходи, що виникають із домогосподарств, не повинні бути забруднені будь-яким іншим типом відходів до або після їх розділення.

Примітка: хоча решта цього параграфа не є частиною цих підзаконних актів, існують окремі юридичні вимоги, які зобов’язують домогосподарів розділяти харчові відходи та зберігати їх окремо. Вони містяться в Регламенті Європейського Союзу (побутові харчові відходи та біовідходи) від 2015 року. Харчові відходи також можуть піддаватися компосту в домашніх умовах або доставлені до уповноваженого підприємства для утилізації відходів.

9. Додаткові положення для домогосподарів, які не користуються послугою інкасації на узбіччі

Якщо мешканець житла не бере участь у службі збору побутових відходів, ця особа повинна забезпечити:
(a) побутові відходи, що підлягають вторинній переробці, відокремлені відповідно до підзаконних актів 8, вивозяться на уповноважений сміттєвий завод і зберігаються там у спосіб, що дозволяє його переробити або іншим чином утилізувати,
(b) залишки побутових відходів на узбіччі, розділені відповідно до підзаконних актів 8, вивозяться на уповноважений сміттєвий завод, і
(c) документація, включаючи квитанції, отримана та зберігається протягом не менше одного року для підтвердження того, що будь-які відходи, вивезені з приміщень, оброблялися у спосіб, що відповідає цим підзаконним актам,

Закону про управління відходами та, якщо таке законодавство застосовне до цієї особи, до Регламенту Європейського Союзу (побутові харчові відходи та біовідходи) 2015 року.
Документи, які необхідно отримати та зберігати відповідно до цього підзаконного акту, або його копії, повинні бути представлені уповноваженій особі протягом строку, зазначеного в письмовому запиті від цієї особи або іншої уповноваженої особи, яка працює Радою округу Кілкенні.

10. Положення, що стосуються багатокористувацьких будинків, багатоквартирних будинків тощо

Керуюча компанія або інша особа, якщо такої компанії немає, яка здійснює контроль та нагляд за житловою та/або комерційною діяльністю в багатоквартирних забудовах, багатоквартирних забудовах, квартирах чи багатоквартирних будинках, об’єднаних житлових/робочих приміщеннях чи інших подібні комплекси забезпечують:
(a) передбачені окремі ємності належного розміру та кількості для належного відокремлення, зберігання та збору побутових відходів, що підлягають вторинній переробці, та залишкових побутових відходів біля бордюрів
(b) передбачені додаткові ємності для відокремлення, зберігання та збору харчових відходів, якщо така практика є вимогою національного законодавства про харчові відходи,
(c) ємності, зазначені в параграфах (a) і (b), розташовані як у кожній окремій квартирі, так і в місці, де відходи зберігаються до їх збору,
(d) будь-яке місце, де відходи мають зберігатися до їх збору, є безпечним, доступним у будь-який час для орендарів та інших мешканців і недоступне для будь-якої іншої особи, крім уповноваженого збирача відходів,
(e) письмова інформація надається кожному орендареві або іншому власнику про заходи щодо розділення, сегрегації, зберігання та представлення відходів до їх збирання,
(f) уповноважений збирач відходів залучений для обслуговування ємностей, зазначених у цьому розділі цих підзаконних актів, з документальними доказами, такими як квитанції, виписки або інші докази платежу, що підтверджують існування цього зобов'язання, яке зберігається протягом певного періоду не менше двох років. Такі докази повинні бути представлені уповноваженій особі протягом терміну, зазначеного в письмовому запиті від цієї особи або від іншої уповноваженої особи, найнятої Радою округу Кілкенні,
(g) ємності для відходів на узбіччі надаються для збору в призначений день збору відходів,
(h) забезпечено належний доступ і вихід на приміщення та з нього транспортних засобів для збору відходів.

11. Втручання в упорядкований збір відходів

(a) Співробітники уповноваженого збирача відходів або ради округу Кілкенні, які беруть участь у вивезенні відходів, не повинні навмисне перешкоджати, заважати, переривати чи іншим чином втручатися в їхню участь у збиранні відходів.

(b) Якщо наведені нижче види діяльності не підлягали схваленню уповноваженим збирачем відходів, відповідальним за контейнер, мікрочіп, прикріплений до відповідного контейнера для відходів, або будь-який ідентифікаційний знак, значок, етикетку, ярлик, диск або іншу прикріплену річ до цього контейнера або до мішка для сміття чи до іншого контейнера не можна витягувати, пошкоджувати, знищувати, змінювати чи іншим чином виводити з ладу.

(c) Відходи, що зберігаються або представлені для збору, не повинні:

(i) доповнені відходами, доданими іншою особою, якщо ця особа не була уповноважена на це особою, яка зберігає або, залежно від випадку, представляє контейнер для відходів для збору
(ii) іншим особам втрутилася інша особа.

(d) Відходи не повинні здаватися в транспортний засіб для збору сміття будь-якою особою, крім працівника уповноваженого збирача відходів або місцевого органу влади

12. Додаткові положення щодо комерційних відходів

Комерційні відходи не можна здавати на зберігання в будь-який заклад, наданий Радою округу Кілкенні або від її імені.

13. Примусові положення/Повідомлення про фіксовані платежі

(a) Відповідно до пункту (b), особа, визнана винною в порушенні цих підзаконних актів, підлягає штрафу в розмірі не більше 2500 євро [штраф не може перевищувати
2,500 євро].
(b) Пункт (a) не застосовується, якщо повідомлення про фіксований платіж було видано згідно з положеннями Закону про місцеве самоврядування 2001 року (підзаконні акти) і якщо повний платіж був здійснений особою, на яку поширюється це повідомлення.
(c) Якщо порушення будь-якого положення цих підзаконних актів продовжується після того, як особа була піддана штрафу, зазначеному в параграфі (a), особа, визнана винною у правопорушенні, пов'язаному з цим триваючим порушенням, підлягає покаранню не більше ніж 500 євро [штраф не може перевищувати 500 євро] на день за кожен день, коли порушення продовжується після такого засудження.
(d) Повідомлення про фіксований платіж може бути видано з вимогою до особи, яка порушила або порушує ці положення, сплатити 75 євро [штраф не може перевищувати 75 євро]. Оплата цього повідомлення здійснюється протягом 21 дня з дати повідомлення, щоб уникнути притягнення до відповідальності особи, на яку поширюється це повідомлення, за порушення цих підзаконних актів.

Зроблений і Прийняв Постанова під печаткою с
РАДА ОКРУЖУВАННЯ КІЛКЕННІ

 

17 грудня 2018р

 

 

Призначений членом ради

Уповноважена особа, яка засвідчує загальну печатку ради округу Кілкенні

Директор служби

графік 1

 

 

 

 

Рекламний логотип Кілкенні
Гасло Кілкенні: Come See Come Do